RK Slovenije
Območno združenje Škofja Loka

Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka

Telefonska številka:
+386 (04) 51 70 650


E-Pošta: sk.loka.ozrk@t-2.net in ozrk_skloka@t-2.net in sk.ozrk.loka@t-2.si

Št. TRR: 07000-0000187397
Davčna številka: 39268543
Matična številka: 5148880

Upravljanje piškotkov

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00

Petek: od 8.00 do 12.00


Uradne ure skladišča:
Sreda: od 11.00 do 12.00

  

AKTUALNO

Četrtek, 28. marec 2024

PODELITEV PRIZNANJ PROSTOVOLJCEM RKS OZ ŠKOFJA LOKA

Na Zboru članov dne, 21.3.2024 smo podelili :

-    54 zahval prostovoljcem in organizacijam za pomoč ob poplavah

-   7 priznanj RKS – OZ Škofja Loka   

-    in  13  priznanj RKS

Delo prostovoljcev je opazno na raznih področjih kot so:  dolgoletno delov v KORK,  na področju dela oziroma koordinacije skupin starih za samopomoč, prostovoljnega dela na področju dela z  mladimi,  na taborjenjih in  letovanjih otrok,  delo s starejšimi ali s socialno ogroženimi osebami  in seveda vaša velika pomoč ob lanskoletnih ujmi, ki je močno prizadela naše kraje.

Za vašo veliko požrtvovalnost, sodelovanje in pomoč ob poplavah smo se posebej  zahvalili  prostovoljcem in organizacijam, ki ste nam v teh  težkih trenutkih pomagali.

Zahvale RKS – OZ Škofja Loka sta podelila  Rudi  Zadnik  ter Fani Mikš, sekretarka RKS  Območnega združenja Škofja Loka.

PREJELI SO JIH: 

ČALIĆ Benjamin

ČENGIJA  Magdalena

DEMŠAR Damjan

DEMŠAR Blažka

DIFA D.O.O.

DOLENC Žan

DOLINAR Ela

EGART Urška

GARTNAR Meta

GOVEKAR Jan

GUZELJ Stane Simplygood d.o.o.

GRS Škofja Loka

GRUDNOVE Šmikle

HEGLER Borut

HRVAČANIN Nada

JAMNICA d.o.o.

JELOVČAN Hermina

JESENKO Ana

JEREB CVETKA

JOVIĆ Jovanka, dr. med.

KAVČIČ Luka

KLANJŠČEK Mira

KOMPLIMENT d.o.o.

KOŠENINA POLONCA

KOŽUH Lucija

KUŠAR Urška

LIKOZAR Irena

MOHORČIČ Anja

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OSNOVNA ŠOLA JELŠANE

OBLAK Lucija

PAGON Tadej

PGD Stara Loka

PGD Škofja Loka

PGD Trata

PINTAR Eva, dr.med.

PINTAR Ani

PIŠLAR Blažka

PRIMOŽIČ Zala

ROLIH Gašper

ŠINK Anja

ŠKORC Zorica

ŠOLAR Maja

ŠUBIC Robert

ŠUBIC Romana

TAVČAR Irena

THALER  Grega

TRČEK  Katjuša

TRČEK Urban

TUŠEK Nina

VRHOVNIK Hana

VRTEC Škofja Loka

VONČINA Nejc

ZAJC Lara

POSEBNO PRIZNANJE RKS – OZ ŠKOFJA LOKA se podeljuje za dolgoletno humanitarno in prostovoljno delo v  krajevnih organizacijah, v skladišču Rdečega križa, za dolgoletno delo v zdravstvenih postajah, za dolgoletno mentorstvo otrokom na letovanjih in taborjenjih

PREJELI SO GA:     

Danica Benedik

Vlasta Dvoržak

Tomaž Iglič

Ivanka Kisovec

Ivanka Lah Keber

Marija Uršič

Andreja Vršič

 

PRIZNANJA RKS:

PRIZNANJA RKS SE PODELJUJE ZA DOLGOLETNO ŽIVLJENJSKO DELO V RKS, ZA DOSEŽENE USPEHE IN ZASLUGE PRI URESNIČEVANJU PROGRAMOV RKS,  ZA ZASLUGE PRI UTRJEVANJU IN KREPITVI SPOŠTOVANJA TEMELJNIH NAČEL RDEČEGA KRIŽA TER RAZVIJANJA HUMANIH ODNOSOV MED LJUDMI

Priznanja RKS sta podelili   Janja Sinkovič iz Glavnega odbora RKS ter Fani Mikš, sekretarka iz RKS  Območnega združenja Škofja Loka

BRONASTI ZNAK RKS:   se podeljuje za  obdobje 10 ali več let dela  in uresničevanja ciljev in nalog   RKS, ki so vidno zaznamovali temeljno poslanstvo organizacije

PREJELI SO GA:

FRANC DOLENEC je leta 2016 postal predsednik KORK Poljane. V letu  2017 je bil izvoljen v Območni odbora RKS - OZ Škofja Loka. Je tudi predsednik KS Poljane. Vsa ta leta nesebično nudi pomoč ob poplavah, požarih, ob žledu in drugih nesrečah. Svoje naloge opravlja zelo vestno in v skladu z zadolžitvami ob naravnih in drugih nesrečah. Izkazal se je že v vodni ujmi leta 2014, ko je obiskal vse prizadete in jim nudil pomoč. Še posebej pa se je izkazal v pomoči po vodni ujmi avgusta 2023 z razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim v občini Gorenja vas-Poljane, z delitvijo obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev, z delitvijo vrednostnih kartic za trgovine s prehrambenimi izdelki in tehničnim blagom. V okviru KORK-a je organiziral delitev finančnih sredstev, zbranih preko donacij fizičnih in pravnih oseb. Zelo aktiven je tudi na področju krvodajalstva. Enkrat letno organizirajo skupaj s KORK Gorenja vas v osnovni šoli krvodajalsko akcijo, katere se udeleži preko 100 krvodajalcev. V preteklosti se je s svojim delovanjem izkazal tudi v času epidemije s covid-om. Zelo dobro sodeluje s Civilno zaščito, Občino Gorenja vas - Poljane, Karitasom in drugimi organizacijami.

Franc Dolenec je prostovoljec v pravem pomenu.  

ŠPELA MEZEK je med prvimi prostovoljkami, ki so se aktivirale v času vodne ujme avgusta 2023 . Je članica ekipe prve pomoči RKS-OZ Škofja Loka že vse od leta 2012. Dan po poplavah, 5.8.2023, ko so razmere dovoljevale, se je s skupino članic ekipe prve pomoči, odpravila peš po težko dostopnem terenu doline Hrastnice, s težkimi nahrbtniki polnimi hrane in vode za prizadete. V nadaljevanju intervencije je sodelovala pri razdeljevanju paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov, družinam z majhnimi otroki je dostavljala plenice, starejšim v sodelovanju z zdravnicami iz ZD Škofja Loka pa zdravila. Kasneje se je priključila delitvi obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanju k izpolnitvi in oddaji obrazcev, delitvi vrednostnih kartic za trgovine s prehrambenimi izdelki in tehničnim blagom. Kot prostovoljka je izredno aktivna tudi na področju promocije poznavanja prve pomoči in ozaveščanja o pomembnosti hitre prepoznave in ukrepanja ob srčnem zastoju. Kot zelo zanesljiva se je izkazala tudi v času covida, ko se je pridružila zdravstvenemu osebju v kliniki na Golniku in v rdeči coni v popolni osebni varovalni opremi pomagala pri delu z bolniki, na krvodajalskih akcijah v Škofji Loki je delala na vstopnih točkah in preverjala zdravstveno stanje krvodajalcev, na vstopni točki v skladišču, kjer smo delili humanitarno pomoč, pa zdravstveno stanje prejemnikov pomoči. 

VALERIJA ŠINKOVEC Vje patronažna sestra in kot aktivna prostovljka deluje v krajevnem odboru KORK Žiri 17 let. Je podpredsednica odbora in opravlja največ dejavnosti, ki so povezane z varovanjem zdravja občanov Žiri. Večkrat letno opravlja meritve krvnega sladkorja in holesterola in skrbi za potreben material. Na terenu oddaja materialno in drugo pomoč bolnim starejšim ter otrokom. Večkrat posreduje, da ljudje pridejo do zdravnika in zdravil, še posebno beguncem iz Ukrajine, ki so nastanjeni v Žireh. Valerija je vestna in zanesljiva prostovoljka, ki lahko pomaga urejati zadeve glede humanitarne pomoči tudi z drugimi ustanovami. Valerija Šinkovec je prostovoljka v pravem pomenu.  Njeno več kot 10 letno delo in uresničevanje ciljev in nalog Rdečega križa Slovenije  so vidno zaznamovali temeljno poslanstvo organizacije in krepitev njenega ugleda.

SREBRNI ZNAK RKS: se podeljuje za obdobje 15  ali več let  dela pri Rdečem križu;   za uspehe, ki so pripomogli k izboljšanju delovanja organizacije  in izpolnjevanju nalog RKS.

PREJELI SO GA:

IVANKA AMBROŽIČ je članica RK od leta 1986, takrat je tudi prevzela vlogo predsednice KORK Davča, vse do leta 2016. Vsa ta leta do danes, je nesebično nudila pomoč ob poplavah, požarih in drugih nesrečah. Znala je preceniti, kdo zares potrebuje materialno in finančno pomoč. Pomagala je tudi tistim, ki za pomoč niso zaprosili, največkrat s prehranskimi paketi. Starejše je pred prazniki redno obiskala na domu, tudi v domovih za starejše.  Njeno  37-letno delo v KORK Davča in uresničevanje ciljev in nalog Rdečega križa Slovenije  so vidno zaznamovali temeljno poslanstvo organizacije in krepitev njenega ugleda.  

METOD JAMNIK  je preko 20 let aktivno sodeloval pri izvedbi naših enotedenskih poletnih taborov za otroke v Savudriji. Ob upokojiti leta 2018 je Metod Jamnik kot prostovoljec RKS-OZ Škofja Loka, prevzel delo vodje humanitarnega skladišča Rdečega križa. Vestno skrbi za delitev hrane v skladišču in tudi razvaža prehranske pakete po vseh štirih občinah na območju Upravne enote Škofja Loka. Je član odbora Območnega združenja Škofja Loka in član več komisij v organizaciji. Še posebej pa se je izkazal v pomoči po vodni ujmi avgusta 2023. V prvih dneh po poplavah je kot vodja skladišča RK prevzel dostavo pitne ustekleničene vode in paketov hrane v naše skladišče RK ter skrbel za njihovo dostavo poplavljencem v posameznih občinah. Sodeloval je pri razdeljevanju paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim. Vodil in dostavljal je razvlaževalce zraka. Na terenu je delil obrazce Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozival k izpolnitvi in oddaji obrazcev, kasneje pomagal pri sprejemanju 380 obrazcev Vloga B Prva humanitarna pomoč in vnašanju podatkov v aplikacijo RKS. Prizadetim je delil vrednostne kartice za trgovine s prehrambenimi izdelki in s tehničnim blagom. Starejšim je dostavljal prehranske pakete, čistila in higienske pripomočke vse do konca leta ter jim tako prikrajšali skrbi glede poti do našega skladišča. Podobno je v novembru organiziral prevoz in delitev doniranih 276 veder zidnih barv ter donirane multifunkcijske naprave v Škofjo Loko in Mežico. 

MARIJA KNAFELJ je leta 2009 postala predsednica KORK Gorenja vas, ki deluje na območju KS Gorenja vas, Hotavlje, Lučine in Trebija. Je tudi voditeljica skupine starih za samopomoč Frklje. V letu 2010 je bila izvoljena v Območni odbora RKS - OZ Škofja Loka, kjer deluje kot članica Območnega odbora, članica komisije za humanitarno pomoč ljudem v stiski ali ob naravnih in drugih nesrečah, komisije za socialno dejavnost, komisije za krvodajalstvo in komisije za starejše. Vsa ta leta nesebično nudi pomoč ob poplavah, požarih, ob žledu in drugih nesrečah. Organizira zbiralne akcije za pomoč ljudem in ob enem tudi sama zaviha rokave ob odpravi posledic, pomaga  pri izpolnjevanju vlog za dodelitev pomoči, nudi razne prevoze na zdravstvene preglede, v trgovine. Še posebej pa se je izkazala v pomoči po vodni ujmi avgusta 2023 z razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim v občini Gorenja vas-Poljane, z delitvijo obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev, z delitvijo vrednostnih kartic za trgovine s prehrambenimi izdelki in tehničnim blagom. V okviru KORK-a je organizirala delitev finančnih sredstev, zbranih preko donacij fizičnih in pravnih oseb. Skupaj s KORK Poljane redno enkrat letno organizirajo krvodajalsko akcijo v Gorenji vasi ali v Poljanah. Zelo dobro sodeluje s Civilno zaščito v Gorenji vasi, Občino Gorenja vas - Poljane, Centrom za socialno delo Škofja Loka, Karitasom in drugimi organizacijami. 

MARIJA KOKALJ je članica Rdečega križa od leta 2009. Leta 2010 je prevzela vlogo predsednice KORK Žiri. V tem času se aktivno udejstvuje ne samo v KORK Žiri, pač pa tudi pri RKS-OZ Škofja Loka, kjer je članica Območnega odbora, deluje pa tudi kot članica komisije za humanitarno pomoč ljudem v stiski ali ob naravnih in drugih nesrečah, komisije za krvodajalstvo in komisije za socialno dejavnost. Vsa ta leta trikrat letno organizira dvodnevne krvodajalske akcije v Žireh. Še posebej pa se je izkazala v pomoči po vodni ujmi avgusta 2023 z razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim v občini Žiri, z delitvijo obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev, z delitvijo vrednostnih kartic za trgovine s prehrambenimi izdelki in tehničnim blagom. V okviru KORK-a je organizirala delitev finančnih sredstev, zbranih preko donacij fizičnih in pravnih oseb. V preteklosti se je s svojim delovanjem izkazala tudi v času epidemije s covid-om in v pomoči ukrajinskim beguncem, ki so se naselili v Žireh. Zelo dobro sodeluje s Civilno zaščito, Občino Žiri in drugimi organizacijami. Marija Kokalj je prostovoljka v pravem pomenu. Lahko bi, skrajšano rekli, da je njeno prostovoljstvo vidno na vseh področjih ne le pri Rdečem križu. 

BERNARDA LUKANČIČ je prostovoljka v KORK Žiri že vse od leta 1971, ko je začela s poučevanjem prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil in za zaposlene v delovnih organizacijah. 10 let je vodila krožek RK na Osnovni šoli Žiri. Že 25 let organizira in pomaga pri izvedbi zdravstvenih postaj RK z merjenjem krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Kot prva v Žireh je pričela z delovanjem skupin starih za samopomoč, vse od leta 1996 je voditeljica skupina starih za samopomoč Srečanje Žiri. V času epidemije s covidom-19, ko je bila prepovedana vsaka oblika druženja, je s svojimi članicami ostala v stiku preko telefonskih pogovorov. Mnogim članicam je ta način druženja v težkih časih pomagal premagovati socialno in osebno osamljenost. Pomaga pri organizaciji kulturnega programa srečanja vseh skupin na Sv. Andreju nad Škofjo Loko vsak drugi torek v juniju. Je članica Območnega odbora RKS-OZ Škofja Loka, komisije za starejše in komisije za prvo pomoč. Po vodni ujmi avgusta 2023 je pomagala z razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim v občini Žiri, z delitvijo obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev.

MAJDA MIRT v skladišču RK dela že več kot 40 let. Skoraj vsako sredo sodeluje pri izdaji in sprejemu sezonskih oblačil oziroma obutve, ob ponedeljkih pa za redno praznenje odloženih oblačil in obutve skozi loputo. Skrbi da je skladišče vzorno urejeno, lepo vzdrževano, založeno z oblačili in drugo opremo. Vse od 10. marca 2022, ko so lahko v Sloveniji osebe, ki so Ukrajino zapustile zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, zaprosile za status začasne zaščite oziroma za mednarodno zaščito, je namenila velik del pomoči tudi  beguncem, ki so se ob prihodu v našo državo znašli v težki socialni situaciji. Prav tako je po vodni ujmi avgusta 2023 je pomagala z razdeljevanjem dek, rjuh in oblačil za evakuacijski center na Trati v Škofji Loki. Redno pomaga tudi na krvodajalskih akcijah v Škofji Loki pri pripravi prostorov za odvzem krvi in  pri delitvi obrokov na krvodajalskih akcijah. Aktivna je tudi v krajevnem odboru KORK Kamnitnik. 

MATILDA PAVLIŠIČ v skladišču RK dela že več kot 40 let. Skoraj vsako sredo sodeluje pri izdaji in sprejemu sezonskih oblačil oziroma obutve. Skrbi da je skladišče vzorno urejeno, lepo vzdrževano, založeno z oblačili in drugo opremo. Vse od 10. marca 2022, ko so lahko v Sloveniji osebe, ki so Ukrajino zapustile zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, zaprosile za status začasne zaščite oziroma za mednarodno zaščito, je namenila velik del pomoči tudi  beguncem, ki so se ob prihodu v našo državo znašli v težki socialni situaciji. Prav tako je po vodni ujmi avgusta 2023 skupaj s prostovoljkami KORK Trata obiskala prizadete v vaseh Draga, Hosta in Pungert ter pomagala z razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov, obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev.

MAJDA RANT že več kot 25 let opravlja tajniška dela v KORK Stara Loka-Podlubnik. Hkrati nesebično in vestno vodi skupino starejših za samopomoč Jesenski žarki v Škofji Loki že 12 let.  Svoj prosti čas kot prostovoljka in voditeljica skupine namenja starejšim, kot še posebej ranljivi družbeni skupini ljudi. V času epidemije s covidom-19, ko je bila prepovedana vsaka oblika druženja, je s svojimi članicami ostala v stiku preko telefonskih pogovorov. Mnogim članicam je ta način druženja v težkih časih pomagal premagovati socialno in osebno osamljenost. Vse od leta  2019  je koordinatorica skupin starih za samopomoč pri RKS-OZ Škofja Loka. Redno se udeležuje sestankov Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije in usklajeno združuje aktivnosti vseh voditeljic skupin, da so cilj, ki si jih zadajo doseženi v okviru zastavljenih rokov in predvidenih standardov. Organizira tudi srečanje vseh skupin na Sv. Andreju nad Škofjo Loko vsak drugi torek v juniju. Menimo, da je s svojim predanim delom zgled mlajšim generacijam in v ponos krajevne organizacije RK ter RKS-OZ Škofja Loka.

RADIO SORA  vestno in sproti seznanja prebivalstvo o raznih dogodkih in akcijah, ki jih RKS-OZ Škofja Loka in KORK-i pripravljajo tekom leta, še posebej pa enkrat mesečno v oddaji Od srca do srca. V veliko pomoč so nam z oglaševanjem datumov krvodajalskih akcij, načina prijav nanje in o izjemnih udeležbah na krvodajalskih akcijah. Izkazali so se po vodni ujmi avgusta 2023 z objavo naših obvestil o razdeljevanjem paketov hrane, vode in higienskih pripomočkov prizadetim, z delitvijo obrazcev Vloga B za prvo humanitarno pomoč ter pozivanjem k izpolnitvi in oddaji obrazcev. Kot zelo zanesljivi so se izkazali tudi v času covida z deljenjem posebnih informacij za naše prejemnike humanitarne pomoči in z oglaševanjem zbiralnih akcij za Ukrajino in ukrajinske begunce.   Skratka vedno in povsod so z nami.

 

ZLATI ZNAK se podeljuje za obdobje 20 ali več let dela in uresničevanja ciljev in nalog RK, ki so vidno zaznamovali temeljno poslanstvo organizacije in krepitev njenega ugleda

PREJELA GA JE:

ANTONIJA GALJOT, je v Krajevno organizacijo Rdečega križa Češnjica-Železniki včlanjena že od leta 1960, tajniške zadolžitve je prevzela leta 1963, leta 2005 pa je prevzela tudi funkcijo predsednice KORK. Vsa leta skrbi za tajniška opravila, pisanje zapisnikov in hrambo obsežnega arhiva, spodbuja delovanje skupin starih, organizira pomoč ljudem, ob novem letu poskrbi za razdelitev čestitk članom, ki so stari nad 75 let. Posebno pozornost posveča organizaciji krvodajalskih akcij v Železnikih, ki so po številu prostovoljnih darovalcev na samem vrhu v državi. V času poplav leta 2007 je v Kulturnem domu v Železnikih, kjer je bil ustanovljen krizni center, skoraj dva meseca usklajevala delo in skrbela za pravično razdelitev prispele materialne pomoči vsem prizadetim v poplavah. Aktivno je sodelovala z dr. Tonetom Koširjem pri zbiranju prispevkov za knjigo Rdeči križ – 100-letnica prostovoljne dobrodelnosti na Loškem. V okviru RKS – OZ Škofja Loka je članica Območnega odbora, komisije za socialno dejavnost in komisije za krvodajalstvo. S članki se oglaša v Ratitovških obzorjih in v Železnih nitih, poleg vsega naštetega pa je zavedna občanka, aktivna pri vseh delih v domačem kraju. V preteklosti se je s svojim delovanjem izkazala tudi v času epidemije s covid-om. Zelo dobro sodeluje z občino Železniki in drugimi organizacijami.  

Njeno   dolgoletno letno delo v KORK Davča in pri RKS OZ  Škofja Loka, vestno uresničevanje ciljev in nalog Rdečega križa Slovenije  so vidno zaznamovali temeljno poslanstvo organizacije in krepitev njenega ugleda.   

VSEM ISKRENE ČESTITKE !!!

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Škofja Loka