RK Slovenije
Območno združenje Škofja Loka

Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka

Telefonska številka:
+386 (04) 51 70 650


E-Pošta: sk.loka.ozrk@t-2.net in ozrk_skloka@t-2.net in sk.ozrk.loka@t-2.si

Št. TRR: 07000-0000187397
Davčna številka: 39268543
Matična številka: 5148880

Upravljanje piškotkov

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00

Petek: od 8.00 do 12.00


Uradne ure skladišča:
Sreda: od 11.00 do 12.00

  

Socialna in humanitarna dejavnost

Pomoč socialno izključenim in materialno prikrajšanim družinam in posameznikom sodi v temeljno poslanstvo Rdečega križa. S tem programom se RKS-OZ Škofja Loka vključuje v Srednjeročni program razvoja socialnega varstva RS. Program pomoči materialno ogroženim je namenjen tisti skupini prebivalcev, ki živijo na meji revščine ali pod njo.

V RKS-OZ Škofja Loka preko mreže prostovoljk in prostovoljcev na Krajevnih organizacijah Rdečega križa, ostalih nevladnih organizacij, patronažne službe in Centrov za socialno delo zaznavamo mnoge stiske ljudi. S podporno mrežo našega združenja želimo izboljšati položaj najbolj prizadetih in jim omogočiti dostojnejše življenje.

Podeli:

Program oskrbe s pomočjo

RKS-OZ Škofja Loka nudi pomoč s prehrambenimi paketi in praškom, z oblačili in obutvijo posameznikom in družinam, ki so v stiski, pomaga brezposelnim, osebam brez statusa in vsem, ki živijo v pomanjkanju. Posreduje tudi rabljeno pohištvo. Namen programa je blažiti materialno stisko in socialno izključenost. Oskrba s prehrambnimi paketi in praškom se zagotavlja iz sredstev pridobljenih na razpisih in v nacionalni akciji Lepo je deliti, iz sredstev donatorjev in sredstev FIHO, ki nam jih dodeli RKS-ZZ. Obseg pomoči je odvisen od uspešnosti pridobljenih virov. 
 
Upravičenci materialne pomoči so družine, otroci in posamezniki, ki so iz različnih razlogov materialno prikrajšani. Prosilci svojo upravičenost za pomoč izkazujejo z odločbami o otroškem dodatku, vpisom v register brezposelnih oseb kot iskalci zaposlitve, odrezki pokojnine ali z bančnimi izpiski o osebnih prejemkih, s katerimi dokazujejo minimalne osebne dohodke. Pomoč prevzamejo v Humanitarnem skladišču v času uradnih ur.

Upravičenci do materialne pomoči se na nas lahko obrnejo tudi s prošnjo za plačilo položnic. Možnost plačila je odvisna od količine razpoložljivih sredstev.  O dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča socialna komisija RKS-OZ Škofja Loka na podlagi pisnega priporočila predlagatelja z obrazložitvijo razlogov za dodelitev pomoči.

Prošnji priložite še:

  • kontaktne podatke (naslov, telefonska številka)
  • fotokopije položnic ter
  • odrezek z informacijo o davčni številki. 

Informacijo o razrešitvi vloge (pozitivni ali negativni) predlagatelj prejme pisno na naveden naslov.

Pomoč najbolj ogroženim zagotavljamo tudi v okviru projekta Materialna pomoč in socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb.  RKS je parnerska organizacija tega projekta MDDSZEM, ki se financira iz sredstev Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ključni cilj sklada je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem Strategije EU 2020, da do leta 2020 zmanjša število ljudi, ki jih je prizadela oz. jih ogroža revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov. Sklad bo z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega vključevanja prispeval k odpravi najhujših oblik revščine.

Podeli:

Program pomoči starejšim

Program pomoči starejšim in nemočnim in srečanja starejših občanov potekajo v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa (KORK).

Program je namenjen vzpodbujanju aktivnega življenja starejših in zmanjševanju njihove izključenosti.
V okviru programa se izvajajo obiski starejših doma in v domovih za starejše občane z namenom blažitve osamljenosti in izključenosti. Starejšim in nemočnim pomagamo s prehrambenimi paketi. Prostovoljci KORK obiskujejo ali organizirajo družabna srečanja za starejše ob Dnevu žena in ob Novem letu. Na nakaterih KORK organizirajo meritve krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi.

Podeli:

POMOČ UKRAJINI

RKS-OZ Škofja Loka, njeni organi in komisije izvajamo programe v skladu z Zakonom o Rdečem križu, sprejetimi usmeritvami RKS, javnimi pooblastili, v skladu s statutom RKS-OZ in sprejetimi programi dela RKS-OZ Škofja Loka. Nudimo pomoč ranljivim posameznikom in družbenim skupinam, kadar jo le ti potrebujejo, v skladu z našimi finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi. Izvajamo naloge pomoči, zaščite in reševanja ter pri tem dobro sodelujemo s štabi CZ v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki  in Žiri. Sodelujemo tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami in službami na tem področju.

Ena od naših temeljnih nalog humanitarnega dela je socialna pomoč vsem ljudem v stiski s finančno in materialno pomočjo ne glede na spol, starost, narodnost, vero, politični ali družbeni položaj. Naša prednost je, da zbiramo tako, da je pomoč tista, ki je potrebna in dostavljena takrat, da doseže tiste, ki so v krizi prizadeti. Vodi nas načelo zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti, preprečevanja socialnih izključenosti posameznika ali družine.

Vojna v Ukrajini je pokazala na našo pomembno vlogo pri pomoči ljudem. Vse od 10. marca 2022, ko so lahko v Sloveniji osebe, ki so Ukrajino zapustile zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, zaprosile za status začasne zaščite oziroma za mednarodno zaščito, zaposleni in prostovoljci pri RKS-OZ Škofja Loka namenjamo velik del prav pomoči beguncem, ki so se ob prihodu v našo državo znašli v težki socialni situaciji. Na RKS-OZ Škofja Loka se zavedamo, da je ključno, da pomagamo vsem beguncem, ki so se znašli v krizi, saj so morali na hitro oditi od doma, nekateri niso imeli niti časa, da bi s seboj vzeli najnujnejše. Veliko je bilo takih, ki so imeli nekaj denarja na svojem tekočem računu, a zaradi vojne niso mogli priti do njega, ob prihodu v naš državo pa še niso imeli urejenih pravic iz javnih sredstev.

Skupaj z Župnijsko Karitas Škofja Loka in Civilno zaščito občine Škofja Loka smo se pridružili akciji zbiranja sredstev za pomoč prebivalcem v Ukrajini. Akcija zbiranja sredstev je v Škofji Loki potekala 7.3.2022 med 15.00 in 18.00 ter 9.3.2022 med 9.00 in 12.00 v našem humanitarnem skladišču. Krajevna organizacija Žiri je skupaj s Civilno zaščito Žiri organizirala zbiranje materialnih dobrin že 4.3.2022 med 15.00 in 17.00 ter 5.3.2022 med 9.00 in 14.00 v avli DPD Svobode Žiri. Zbirali smo higienske pripomočke, komplete prve pomoči, material za prvo pomoč v roku trajanja uporabe, hrano z rokom uporabe vsaj še 6 mesecev. Zbrali smo 11 palet (11 v Škofji Loki in 5 v Žireh) oziroma 3,2 tone. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je vse odpeljala v skladišče v Rojah, od tam pa je pomoč šla prek dogovorjenih konvojev na zbirne lokacije, ki jih je predhodno s sosednjimi državami uskladila Evropska komisija.

Na transakcijskem računu smo zbirali sredstva za nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in sanitetnega materiala za naše prijateljsko mesto Buča, ki leži zahodno od Kijeva. Zaradi logističnih težav pri dostavi smo se na pomoč obrnili na pobrateno romunsko mesto Siret, ki leži ob romunsko-ukrajinski meji, s katerimi smo tudi skupaj v združenju Douzelage, in je imel z bližnjim ukrajinskim mestom Černivci vzpostavljen humanitarni koridor za sprejem beguncev in pošiljanje pomoči. Siretški pravoslavni "Karitas" je lahko v Romuniji kupil potrebno medicinsko in sanitetno blago ter ga dostavil v skladišče v Černivce, od koder so Ukrajinci naprej poskrbeli za dostavo v Bučo.

Občina Škofja Loka in Zavod 973 sta v sodelovanju z nami in z Agencijo koncerti ter s podporo Lions cluba, Rotary cluba in Razvojne agencije Sora 9. aprila 2022 ob 19. uri v Sokolskem domu Škofja Loka organizirala dobrodelni koncert Škofja Loka za Ukrajino. Nastopili so Adi Smolar, Ditka in Ekaterina Yokodo, ki se je predstavila z avtorsko in tradicionalno ukrajinsko glasbo. S prodajo vstopnic je bilo zbranih 4.250,00 Znesek smo s spoštovanjem lastnih pravil in etičnih načel humanitarne organizacije preko izdanih naročilnic za hrano razdelili družinam in posameznikom, prebežnikom iz Ukrajine,  skladno s Smernicami za pomoč pri oskrbi beguncev iz Ukrajine v RS. Pri delitvi smo spoštovali človekovo enkratnost in dostojanstvo ter različnost pomoči potrebnih. Z izdanimi naročilnicami za hrano in oblačila smo jim pomagali prebroditi stisko. Nekaterim smo pomagali tudi pri urejanju življenja pri nas (usmerjanje na tečaj slovenskega jezika na ljudski univerzi, usmerjanje na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve). Nekatere ukrajinske družine so za našo pomoč zaprosile enkrat in se nato vrnile v svojo državo, nekatere družine pa so v Sloveniji ostale in nas za pomoč zaprosile večkrat. Več družin, ki je ostalo pri nas, so si poiskale zaposlitev in skušale potem preživeti samo s svojimi dohodki. Opazili pa smo, da je vse več beguncev zaradi nerazumevanja in neznanja našega jezika ter tistih z zdravstvenimi in starostnimi omejitvami, vse težje zaposljivih, zaradi česar prihaja do še večjih socialnih razlik.

Pri aktivnostih RKS-OZ Škofja Loka v zvezi s pomočjo Ukrajini in beguncem iz Ukrajine sodelujeva 2 zaposleni, opravljenih pa je bilo tudi več kot 110 prostovoljskih ur. Pomagali smo 19 družinam oziroma 51 beguncem. Od tega je bilo 12 moških in 39 žensk, med njimi 13 otrok starih do 18 let, kar predstavlja četrtino vseh beguncev. Povprečna starost beguncev, katerim smo pomagali, je bila 35,5 let.

Vloga in pomen močne lokalne mreže RKS-OZ Škofja Loka, ki jo sestavljajo predvsem predane/i prostovoljke/ci in drugi lokalni partnerji, vedno pripravljeni priskočiti sočloveku na pomoč, sta se ponovno pokazala kot ključna in odločno pripravljena za reševanje stisk oseb, ki so ogrožene zaradi izrednih razmer.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Škofja Loka